Palvelualojen Opisto Kuopio

Tarkoituksemme on tuottaa osaavaa henkilökuntaa työelämän muuttuviin vaatimuksiin. Meillä on pitkät perinteet opetustoiminnan järjestämisessä ja arjen taitojen kartuttamisessa.

Ammatilliset perustutkinnot

HUOM! Syksyllä 2017 alkaviin kokkiopintoihin on vielä muutama opiskelupaikka vapaana!

Valitse oikealla olevasta navigointipalkista sinua kiinnostava ammatti ja kysy lisää täyttämällä yhteydenottolomake kyseisen sivun alareunassa.

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan ammatillisen perustutkinnon ja tutkinnon osien laajuuksissa otettiin käyttöön 1.8.2015 alkaen osaamispiste (osp). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.


Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan ammatillisen perustutkinnon muodostuminen         

Ammatillisten tutkinnon osien laajuus on 135 osaamispistettä 

  • Ammatillisten tutkinnon osissa 90 osaamispistettä on pakollisia tutkinnon osia ja loput 45 osaamispistettä on valinnaisia tutkinnon osia. 

Yhteisten tutkinnon osien laajuus on 35 osaamispistettä

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osaamispistettä (äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet)
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osaamispistettä (matematiikka, fysiikka ja kemia, tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen
  • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osaamispistettä (yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta, työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto)

Vapaasti valittavia tutkinnon osia 10 osaamispistettä

  • Vapaasti valittavien tutkinnon osien tulee tukea tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. 

Vuoden aikana keskimäärin saavutettu osaaminen vastaa 60 osaamispistettä. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan ammatillisen perustutkinnon tulee sisältää osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osaamispistettä

Opiskelijan aikaisemmin hankitun osaamisen hyödyntäminen tutkinnon suorittamisessa on mahdollista. Osaamisen tunnustamisella voidaan saada suoritetuksi tutkinnon osia kokonaan tai osittain.

Ammatilliset perustutkinnot antavat kelpoisuuden jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Ammattitaitoa voi täydentää myöhemmin suorittamalla ammatti- tai erikoisammattitutkintoja.